Velrenommerte PC Magazine har nylig vurdert iFrapp som en av de åtte beste utility-appene for Facebook, og nå fører IKT-Norge-medlemmet Fennek & Friends rammeverksløsningen videre til utvikling av frittstående web-apper.

mikkelg2011
Mikkel Gedde, Fennek & Friends

Hva er iFrapp? Et enkelt gjør-det-selv-verktøy for alle som administrerer en Facebook-side, som gjør det lett å legge til egen funksjonalitet og design. Det er veldig lav terskel for å prøve ut ulike løsninger for utveksling av innhold, og nytt sist uke er at appen også fungerer på mobil Facebook.

Med-gründer Mikkel Gedde hos Fennek & Friends forteller at PC Magazines listing kom nokså overraskende på dem: –Vi har lagt stor vekt på markedsføring, men vi har ikke sendt noen pressemeldinger direkte den veien. Slik omtale er veldig viktig for oss, for internasjonalt er vi jo en relativt liten aktør, foreløpig.

–Markedet vi har definert for oss selv er i første rekke rettet mot SMB’er, selv om vi som landets eneste Facebook Preferred Marketing Developer også er vant til å drive med FB-utvikling for store firma.

–Vi tar i bruk alle triksene i boka for å finne de smarteste og mest effektive måtene å spre ordet om løsningen vår til målgruppa. Heldigvis er det nå lettere enn før, siden vi når fram forholdsvis enkelt digitalt. Facebook som annonseplattform er selvfølgelig sentral, men vi kan også gjøre tiltak som å gi insentiver for å spre tjenester innenfor appen.

–Dessuten legger vi vekt på å jobbe med distribusjon og finne gode partnere for dette – men alle slags ressurser er egentlig verdifulle, om det så er snakk om penger eller døråpnere. Å snakke med erfarne folk har gitt oss mye, og vi er stadig på jakt etter flere erfarne IT-gründere og rådgivere. Vi har da også gått inn for å være synlige på arrangementer ved å melde oss på priser og konferanser, og vi benytter gamle og nye nettverk og kontakter alt det vi kan. For eksempel deltok vi på IKT-Norges UP!-møte om nye typer venturefinansiering og møtte HackFwd. Slike samlinger er en viktig arena for startups, for å komme i kontakt med potensielle investorer og samarbeidspartnere.

–Framover vil vi ha fortsatt fokus på å øke markedet vårt, spesielt gjennom positiv PR, synlighet i søk, viral marketing og finne gode distribusjonsmodeller. Dessuten jobber vi med å videreutvikle ifrapp.com hvor målet er å bli en komplett app-byggeplattform som vil dekke alt fra Facebook til web-apper og mobilsider, avslutter Mikkel Gedde.