Siden oppstart har vi jobbet mye med en basisleveranse, i form av en bok om Grønn IT, Tips og råd til it-innkjøpere, Miljøfyrtårnsertifisering for IKT-bedrifter og Miljøkrav for offentlige it-anskaffelser.

Denne leveransen viser at vi tar ansvar for «våre 2 %» av verdens co2-utslipp, og danner et grunnlag for vårt videre arbeid mot kundene og samarbeidspartnere.

Vi har fått mye ros for dette arbeidet men også konstruktiv kritikk, blant annet fra Greenpeace som mener at vi ikke i tilstrekkelig grad belyser livssyklushensyn. Vår næring er i sterk vekst og utbyttetakten på blant annet mobiler og pc’er er høy.  

Vi har invitert fungerende leder i Greenpeace Norge, Bente Myhre Haast, til å prate med oss om dette innledningsvis. Hun vil også fortelle om Greenpeace’s nyeste rangering av ikt-produkter.

Fokus fremover
Fremover vil vi fokusere mer på de indirekte effektene av IKT, det vil si hvordan ikt-løsninger kan bidra til å redusere de øvrige 98 prosent av verdens co2-utslipp, gjennom det vi i boken kaller de forbedrende, muliggjørende og omformende effektene av ikt.

Logistikksystemer som sikrer mer effektiv arbeidsflyt, elektroniske bøker som reduserer papirmengden eller bredbåndsapplikasjoner som reduserer reising er gode eksempler på slike ikt-anvendelser som kan bidra til å redusere verdens samlede co2-utslipp.  

GeSI og WWF / HP utga begge på forsommeren gode rapporter som kartla potensiale for ikt-næringen til å redusere verdens samlede co2-utslipp med henholdsvis 15 prosent og 1 milliard tonn.

Telenors «Climate Champion» i Norge, Frode Meltzer, er en av de få menneskene som jobber heltid med miljø i it-bransjen. Han vil fortelle litt om implikasjonene av GeSI-rapporten og om hva Telenor gjør for å redusere sine klimautslipp.  

Miljøledelse
Vi tror også at kundene fremover vil ønske at vi dokumenterer mer enn hva våre produkter yter. Kunder, spesielt innen det offentlige, vil i stadig større grad kreve at underleverandører jobber med miljøledelse. Derfor vil vi også diskutere dette.

* Erich Wessel (tidligere GRIP, nå selvstendig konsulent i selskapet Make IT Green) vil presentere temaet for oss.

* En del av våre medlemmer er i gang med sertifisering i henholdsvis ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn, og vil deler sine erfaringer.

* I tillegg vil vi diskutere hvorvidt alle Grønn IT-bedrifter bør miljøsertifisere seg, og hvorvidt vi bør ha en rangering av Grønn IT-bedriftene basert på hva vi gjør av interne og eksterne aktiviteter for å forbedre karbonavtrykket.

Vi begynner kl 14 og holder på til middag. Vi vil også arrangere en felles middag dersom det er interesse for det.

Mer utfyllende informasjon kommer senere.

Spørsmål og forslag rettes til Benedicte Fasmer Waaler på telefon 45 00 21 06, bw@ikt-norge.no