Dette blir formatet: Vi får besøk fra IT/Helseavdelingene i Helse- og omsorgsdepartementet som gjennomgår følgende:

  • Operasjonalisering av Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal»
    • Utredningsarbeidet fremover, og litt om pilotprosjektene.
    • Juridisk status quo, hva er lov i dag, og hva jobber vi med fremover?
  • Helsedirektoratet lanserer NUIT (Nasjonalt utvalg for IT-utvikling i helse- og omsorgssektoren), hvor vi som bransje også ønskes som bidragsyter. Kristin Bang, Helsedir

 

 

Her finner du presentasjonene (kun til nedlasting for medlemmer)

 

Presentasjon om kjernejournal ved Rune Røren; Kjernejournal – Møte med IKT Norge 240113

Presentasjon om St.melding 9 ved Tor Eid: Én innbygger-én journal – IKT norge – 11.02.2013

Presentasjon om NUIT ved Kristin Bang: NUIT PDF