DN_07.01.2016«Den fjerde industrielle revolusjon lar seg ikke gjennomføre uten politisk medvirkning. Parametere som aldrende befolkning og mangel på kompetent arbeidskraft kommer til å sette fart i automatiseringen. En foreldet arbeidsmiljølov har samme effekt og gjør det attraktivt å automatisere», skriver Heidi Austlid og Per Morten Hoff i dagens DN.

Mer enn teknologi

Vil digitalisering medføre at halvparten av dagens jobber forsvinner, slik flere ledende forskerne påstår? Én av tre frykter at roboter skal ta fra dem jobben, ifølge en under­søkelse gjennomført av LO blant 3300 tillitsvalgte. For mange synes robotisering av produksjon og prosesser å være en fjern trussel. Men i løpet av få år vil vi oppleve dramatiske endringer.

Vil digitalisering medføre at halvparten av dagens jobber forsvinner

Advarsler om at jobber vil forsvinne med innføring av ny teknologi, har til nå blitt gjort til skamme. Men når robotene kommer, vil det da fortsette på samme måte? Kommer vi til å oppleve en vanlig struktur­endring som våre bedrifter og institusjoner har god erfaring med å mestre, eller får vi dramatiske omveltninger?

Sysselsettingen har overlevd betydelige omveltninger tidligere. Tenk bare på dampmaskinen, bilen, elektrisiteten. Jobbinnholdet ble endret, men det ble ikke færre jobber. Det nye er at en robot er ikke lenger bare en automatisert arm som gjør repetitive oppgaver. Nå snakker vi om maskiner med kunstig intelligens og maskiner som lærer.

Digitalisering vil påvirke all menneskelig interaksjon

Vi har nylig opplevd en meget stor tilstrømning av asylsøkere. Det har medført arbeidsintensive prosesser. En stor del av dette arbeidet kunne ha vært utført av maskiner med kunstig intelligens. På ledende sykehus i USA stilles diagnoser av superdatamaskinen Watson.

Digitalisering vil påvirke all menneskelig interaksjon. Dette er utfordringer som politikerne nå må ta inn over seg.

Den fjerde industrielle revolusjon lar seg ikke gjennomføre uten politisk medvirkning. Parametere som aldrende befolkning og mangel på kompetent arbeidskraft kommer til å sette fart i automatiseringen. En foreldet arbeidsmiljølov har samme effekt og gjør det attraktivt å automatisere, eller å kjøpe tjenester fra delings­økonomien.

I tillegg har Norge Europas høyeste arbeidslønninger, og det er i seg selv det sterkeste argumentet for å digitalisere arbeidsprosesser. Roper man på proteksjonisme, risikerer man at velferdsgevinstene blir svakere og at bedriftene mister konkurransekraft.

Det haster med å vurdere skatter og lovgivning slik at ikke jobber går unødig tapt i drag­suget av ny teknologi og nye arbeidsformer.

Delingsøkonomien vil spille en nøkkelrolle for å skape nye arbeidsplasser og for å sikre staten inntekter. Deler av delingsøkonomien er i dag i gråsonen når det gjelder skatt og avgifter.

Delingsøkonomien vil spille en nøkkelrolle

Det er en betydelig utfordring at våre politikere behandler digitalisering som om det kun er snakk om teknologi. Det handler om sektorovergripende endringer, som vil påvirke hele samfunnet.

Endringene som kommer, reiser en rekke nye spørsmål. Høyt skatt på arbeid er et incitament for å automatisere arbeidsoppgaver. Kanskje blir lavere skatt på arbeid en kampsak for LO? Flere røster, blant annet NHO Reiseliv, ønsker å bremse deler av delingsøkonomien. Å slippe delingsøkonomien løs kan være et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å hindre strukturell arbeidsløshet.

Det er å håpe at både NHO og LO tør å tenke nytt

Når delingsøkonomien vil utgjøre en stadig viktige del av sysselsettingen, må også reglene i arbeidslivet endres. For å tilrettelegge for en god overgang uten å risikere massearbeids­løshet og fallende skatteinntekter, må det skapes smidige løsninger i overgangen mellom gamle og nye jobber.

På NHOs årskonferanse denne uken er det nye arbeidslivet temaet. Det er å håpe at både NHO og LO tør å tenke nytt, selv om nye strukturer kan være med på å redusere deres makt.

Vi håper at politikerne ser at digitalisering ikke er et spørsmål om teknologi, men om samfunnsutvikling. Delingsøkonomien og «Industri 4.0» må opp på den politiske agenda.

«Industri 4.0» må opp på den politiske agenda

IKT-Norge foreslår derfor at regjeringen bør nedsette et utvalg som kan utrede problemstillingene.

Heidi Austlid og Per Morten Hoff, IKT-Norge