• Tid: Tirsdag 7. september 2004 kl. 14-16.
  • Sted: MicroSoft Norge, Lilleakerveien 6, Lysaker
  • Adgang for medlemmer av IKT-Norges elæringsforum og EUROLEARN.

MicroSoft Learning Gateway: Class Server er MS nye rollebaserte portal løsning for skolen. Programvaren har funksjonalitet for automatisk retting og oppbygging av forskjellige former for test og prøvetyper. Class server støtter alle internasjonale standarder som er «gjengs» i markedet for slik programvare (SIF, SCORM, IMS). Eksterne parter som SFO, FAU, helsestasjon og andre kan også inkluderes. Som en del av løsningen har MS utviklet et sett med WEB parts og skolefunksjonelle tilpassninger. Løsningen ivaretar og er klargjort for en evt integrasjon med et LMS (learning management system) – i første omgang, Class server.
Fra MicroSoft stiller: Bjørnar Hovemoen, Higher Education Bus Mgr), Lasse Finsås (Schools Bus Mgr), Håkon Kortvedt (Tech. Spes.- Education), Jan Helge Luth (Prog. Mgr – PIL – «Program for innovativ læring»).

Debattdeltakere: Kristi Kierulf, styreleder elæringsforum, Dag Oliver, IBM m.fl.
Påmelding til Bente Torskangerpoll: bt@ikt-norge.no innen 3. september kl. 12, mrk. ’MS 7. sept.’