Tallene er innhentet av Sentio Research for IKT-Norges Grønn IT-prosjekt, og viser hvor mange som har tatt i bruk videokonferanse eller andre verktøy for virtuelle møter for å erstatte reiser i jobbsammenheng.

På landsbasis har 16,8 prosent tatt i bruk slikt utstyr med gode erfaringer. 3,2 prosent har dårlige erfaringer, mens 75,7 prosent ikke bruker det. Til tross for at et stort flertall av brukerne har positive erfaringer, er det kun 1,5 prosent som planlegger å ta i bruk slikt utstyr for å redusere jobbreiser.

Det er bedriftene med mer enn 50 ansatte som bruker videokonferanse mest. 33,3 prosent av norske virksomheter i denne gruppen har gode erfaringer, mens 3,3 prosent har dårlige erfaringer.
 
Millioner å spare
–56 prosent av alle innenlands flyreiser i Norge er forretningsreiser, ifølge tall fra Transportøkonomisk Institutt. Dersom 10 prosent av disse erstattes av videokonferanse eller andre virtuelle møteformer, tilsvarer det 56000 tonn reduserte CO2-utslipp årlig. 10 prosent færre forretningsreiser gir også mer enn 600 millioner spart på reiseutgifter i norsk næringsliv hvert år, beregnet ut fra en billettpris på 900 kroner per tur, sier Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder i Grønn IT for IKT-Norge. – Tar man med at mindre arbeidstid går med til reising, er gevinsten enda større. Virksomheter med høye reiseutgifter kan redusere kostnadene betydelig, legger hun til.

Hun trekker frem TrygVesta, som har installert videokonferanseutstyr fra Tandberg på 30 steder i Norden. De sparte 25 millioner kroner i 2007 ved å bruke videokonferanseløsninger. De sparer samtidig miljøet for utslipp av 535 tonn CO2, tilsvarende over 3000 bilturer tur-retur Oslo-Bergen.

–Mange tror at samhandlingsverktøy vil koste virksomheten store summer i kroner og øre. I realiteten kan det dreie seg om mindre investeringer som forenkler arbeidsdagen og lønner seg over tid. Integreringsmulighetene er i dag store, og det er mulig å snakke i et enkelt webkamera, selv om andre møtedeltakere sitter med avansert videokonferanseutstyr. Dette budskapet ønsker vi at flere skal ta innover seg, sier Fasmer Waaler.

Nordlendingene er flinkest
Tallene viser at det er nordlendingene som er Norgesmestre i å bruke virtuelle møter og videokonferanse for å redusere jobbreiser. I Nord-Norge bruker nesten 30 prosent av virksomhetene slike verktøy med gode erfaringer, mot 16,8 prosent på landsbasis. I Oslo/Akershus er det kun 12,5 prosent som svarer ja på dette spørsmålet.

– Vi har mange gode eksempler på videokonferanseprosjekter i de nordligste fylkene, og jeg er ikke overrasket over at det er her vi finner virksomhetene som er mest bevisste på disse mulighetene, sier Fasmer Waaler.

Kontaktinformasjon:
Benedicte Fasmer Waaler, prosjektleder for Grønn IT-prosjektet, IKT-Norge: benedicte.waaler@ikt-norge.no, tlf 45002106

Om Grønn IT
Grønn IT er et prosjekt i regi av IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et bedre klima. Grønn IT ble lansert i september 2007, og teller per janjuar 2009 33 medlemmer. Gjennom Grønn IT viser bransjen at vi vil ta ansvar for våre bidrag til miljøproblemene. Vi vil også synliggjøre hvordan vi minsker de negative effektene av it, og vise hva teknologi kan gjøre i miljøkampen. Mer: www.gronnit.no

Om undersøkelsen
Spørsmålet ble stilt som en del av en skandinavisk næringsundersøkelse utført av Sentio Research Sverige, hvor 1800 bedriftsledere har deltatt. 600 respondenter i Norge, 600 i Sverige og 600 i Danmark. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2008.