– Vi er opptatt av å trygge og sikre barn og unges digitale hverdag. Alle skal ha tillit til teknologi, sier prosjektleder i IKT-Norge, Heidi Arnesen Austlid.

Karita Bekkemellem arrangerer i dag, i samarbeid med Forbrukerombudet og IKT-Norge, et møte om digital barndom. Pressen inviteres.

Tidspunkt: Tirsdag 12. juni 2007 kl. 12.00 – 15.00
Sted:  Barne- og likestillingsdepartementet, Akersgata 59, Oslo

Det har den siste tiden vært et omfattende samarbeid mellom aktørene i telebransjen og andre interessenter på området. Arbeidet har vært svært godt og hensikten er å skape en tryggere mobil- og mediehverdag for barn og unge gjennom konkrete tiltak. IKT-Norge og teleoperatørene vil presentere:

  • Informasjon til foreldre og barn om trygg mobilbruk
  • Tilbud om alderskontroll for å begrense innhold til barn
  • Mobilvettguiden
  • Merkingsordning for trygge nettjenester for barn

– Næringen arbeider aktivt for å trygge barns mobilbruk. Vi har nå laget en mobilvettguide til barn og foreldre som bl.a. tar for seg mobbeproblematikk og forbrukerspørsmål, sier prosjektleder Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge.

Teleoperatørene, innholdsleverandører, IKT-Norge, organisasjoner og myndigheter deltar på møtet. Pressen inviteres til å delta.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt IKT-Norge ved Heidi Arnesen Austlid på telefon 90 74 52 10.

Mer informasjon om IKT-Norges satsing på barn og unge finner du på www.ikt-norge.no/trygg