Det er lenge siden forrige gang vi har hatt møtet i vårt HR-forum, og vi ønsker nå å revitalisere forumet. Hensikten er å skape en møteplass for HR-ansvarlige hvor aktuelle problemstillinger kan diskuteres.

Våre tidligere møter har stort sett vært preget av at det har vært noen “kriser,” f.eks. endringer i Arbeidsmiljøloven, eller tilsyn rettet spesielt mot vår næring.

Vi skal selvsagt fortsatt ha alarmberedskapen, men innser nytten av å ha et mer fast forum for HR-spørsmål. Videre utvikling av forumet vil vi gjerne diskutere med dere.

Agenda 18. april:

  • Hvordan lede kunnskapsbedrifter?  Jobber vi effektivt? Gjennomgang av den store Effektivitetsundersøkelsen gjennomført av Company Pulse.
  • Samarbeidsavtale med Hermes Headhunting og Bertrand: Nytt tilbud til IKT-Norges medlemmer når det gjelder search, replacement og motivasjon.
  • IKT-Norges Lønnsundersøkelse: Informasjon fra Mercer – Dette er forventningene når det gjelder lønn og kompensasjon for IKT-bedriftene i 2012
  • Slik får ditt firma raskt inn utenlandsk arbeidskraft utenfor EØS-området til Norge:  Dette må din bedrift passe på – UDI orienterer.

Påmelding til ea@ikt-norge.no