Ansatteide bedrifter kan møte utfordringer i det norske regelverket som slår uheldig ut og skaper skjevregulering sammenlignet med andre former for bedriftsorganiseringer.

IKT-Norge er den norske IKT-næringens interesseorganisasjon, og har som overordnet strategi å skape gode forretnings- og utviklingsmuligheter for våre medlemmer, fremme deres interesser og tilby effektive, verdiøkende tjenester.

IKT-Norge ønsker å invitere til et møte med ansatteide IKT-bedrifter for å utveksle erfaringer med vilkårene for ansatteierskap i IKT-sektoren. Eksempel på noen norske ansatteide IKT-bedrifter er Kantega, Jarn og Computas. Ansatteierskap og ansatteide bedrifter kan gi motiverte ansatte og vellykkede innovative virksomheter. Norske IKT-bedrifter eid av de ansatte har valgt ulike modeller for organisering. Vi ønsker å bidra til erfaringsutveksling mellom virksomhetene for å drøfte hvilke modeller som fungerer best.

Vi vil høre om det er interesse og behov for å opprette en møtearena for erfaringsutveksling og diskusjon omkring løsninger på de regulatoriske utfordringene som ansatteide virksomheter møter. Vi mener det er grunn til å se på om, og hvordan, rammevilkårene for ansatteierskap i Norge kan justeres slik at ansatteide bedrifter kan slippe urettferdige ulemper regelverket påfører dem i dag, så de kan konkurrere på like fot med andre former for organisering av bedriftene.

Vi ønsker å invitere deg til et møte med erfaringsutveksling og diskusjon hos IKT-Norge onsdag 16. november kl 10.00 til 12.00. Ta kontakt med Erik Holten på eh@ikt-norge.no dersom du har spørsmål og/eller innspill på dette.