EVRY beskriver seg selv som et ledende nordisk tech- og konsulentselskap, som er lidenskapelig opptatt av mulighetene som finnes innen teknologi. Vi ønsker dem velkommen som vår partner under Arendalsuka 2019!

– Sammen med kunder og våre nettverk av verdens fremste digitale eksperter, utvikler og implementerer vi nye teknologier. Slik forbedrer vi prosesser og systemer, slik at menneskelige prestasjoner og brukeropplevelser blir bedre, forteller Per Hove, konsernsjef i EVRY.

EVRY teller 9000 personer totalt, og opplever vekst både i og utenfor Norden.

– Vi ser at kundene våre står overfor stadig mer komplekse utfordringer. En viktig suksessfaktor for å kunne bidra til å løse disse er mer innovasjon og evnen til å jobbe i balanserte team som representerer befolkningen, sier han.

per hove evry
Per Hove, konsernsjef i EVRY.

Input og tilbakemeldinger fra flere enn ledergruppen

Hove understreker at når personer med ulik bakgrunn, alder, kompetanse og kjønn jobber sammen på prosjekter, oppstår det magi.

– Teamene oppdager flere potensielle utfordringer og muligheter, samtidig som det legger grunnlaget for verdifull kompetanseoverføring. Fremover skal vi etablere strukturer som vil gjøre det enda enklere for oss å sette sammen team på tvers av landegrenser, sier Hove.

Hove forteller at i EVRY er det viktig med samarbeid på tvers av enheter. Som konsernsjef er han opptatt av å få input og tilbakemeldinger fra flere enn ledergruppen.

– Jeg setter av like mye tid til å snakke med andre medarbeidere, og har i tillegg mentorer som har i oppgave å være dønn ærlige med meg. De er personer som jeg rådfører meg med før allmøter eller implementering av nye regler. De kan få meg til å justere og se ting fra nye sider. Det er summen av alle menneskene som utgjør EVRY, sier han.

Sikre Norges konkurransekraft

Under Arendalsuka vil EVRY benytte muligheten til å diskutere viktigheten av å utvikle kompetanse innenfor teknologiområder som kunstig intelligens og automatisering for å sikre Norges konkurransekraft og styrket velferdsmodell i tiden fremover. Kommunene spiller en viktig rolle og er en sektor som EVRY ønsker å engasjere på i debatten.

– Vi må også jobbe for å skape mangfold blant dem som utvikler morgendagens løsninger. I dag er det stor overvekt av menn i tech-bransjen. Da risikerer vi å skape løsninger som ikke er tilpasset hele befolkningen. I tillegg har vi tatt tempen på digitalisering i kommunene, og vil legge frem rykende ferske resultater fra Kommuneundersøkelsen. For hvor godt er norske kommuner egentlig rigget for fremtiden? Og hvordan kan kommunene ta i bruk kunstig intelligens og stordata for å skape mer velferd for sine innbyggere, spør han.

Ellers ser Hove frem til å møte folk og diskutere viktige tema i Arendal.

– Nye perspektiver og innsikt er jeg sikker på at jeg får – og selvsagt skal jeg spise softis langs bryggekanten, sier han.

Les mer om EVRYs arrangement «Bremser fremgangen i verdens mest digitale land?» under Arendalsuka 2019

Se oversikt over alle våre arrangementer under Arendalsuka 2019 her