– I Norge har vi høy sysselsetting, men behovet er like stort også i Norge. Vi anslår at vi i Norge har ca. 20 000 ubesatte stillinger innen ulike IKT-fag, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Studien som er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen ble publisert denne uken. Den viser at til tross for høy arbeidsledighet er mangel på IKT-ferdigheter økende i alle sektorer. Misforholdet mellom tilgjengelige ferdigheter og behov i arbeidsmarkedet er en bekymring i alle medlemsstatene, selv om det påvirker dem i varierende grad

– I Norge har vi riktignok en strålende økonomi, men omstilling og effektivisering er i all hovedsak knyttet til teknologi, derfor er vi også sårbare for denne utfordringer, sier Syversen.

Etterspørselen etter IKT-ansatte øker med rundt 4% i året uten at vi klarer å utdanne nok mennesker. Innen 2015 er ledige stillinger forventet å nærme seg 500 000, og mange vil forbli ubesatt med mindre man klarer å tiltrekke seg unge mennesker inn i teknologiutdanninger, eller omskolere arbeidsledige og/eller uføre.

Regjeringene i Europa øker sine anstrengelser for å løse denne mangelen gjennom målrettet politikk, tiltak og partnerskap, selv om de fleste land fortsatt mangler en klar strategi.

– Vi har gode samtaler med regjeringen om dette, men det er på tide å minne dem på hvilke store muligheter det å satse på IKT har for et moderne samfunn som Norge, og en strategi hvor man klargjør hvordan er etterspurt, avslutter Syversen.

Fakta: