Vi ønsker med dette velkommen til siste møte i IKT-Norges Kunnskapsforum før sommeren. Etter møtet er deltakerne hjertelig invitert til en forfriskning og mer uformelle samtaler.

Saksliste:

  • Kort presentasjon av Microsofts arbeid med IKT i skolen
  • Orientering om the 2012 Horizon Report K-12 Edition, ved Øystein Johannessen
  • Kort reiserapport fra SETT 2012 i Sverige, ved Carl Morten Knudsen
  • Ny strategi for IKT-forskning: Innspill mht. IKT i utdanningen
  • Arbeid med myndighetskontakt
  • Orientering om Digit-utvalgets arbeid, ved Torgeir Waterhouse

Vi har også invitert Utdanningsforbundet til å presentere sin nye kartlegging om at lærere vil begrense bruken av nett i undervisningen, http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10061797


Fint med rask tilbakemelding på hvem som kommer. Dette av hensyn til servering. Vel møtt!