Kontinuerlig tilgang til internett har gjort bruken av nettjenester stadig mer utbredt blant forbrukere. Skytjenester opprinnelig utviklet til bruk for bedrifter – nettlagring, dokumentdeling, redigering av filer og utveksling av informasjon – brukes nå i økende grad av enkeltpersoner.

Hvilke muligheter byr denne utviklingen på for norske forbrukere og næringsliv? Og hvilke utfordninger må håndteres før man kan dra full nytte av mulighetene? Kan en offensiv holdning til gode brukervilkår og personvern bli den norske næringens fremste konkurransefortrinn på en internasjonal arena?

IKT-Norge og Forbrukerrådet inviterer aktører i Norge til rundebordskonferanse 19. januar kl. 10.00 på ICE Bar i Kristian IVs gate i Oslo, vi gjør oppmerksom på at rundebordskonferansen av hensyn til kapasitet kun er tilgjengelig for de som har mottatt invitasjon fra oss (Forbrukerrådet og IKT-Norge).

 

Program

TEMA I:

  • Hva er forbrukerskya?

TEMA II:

  • Hvilke rettigheter trenger brukerne?

TEMA III:

  • Hvilke muligheter finnes for norske aktører?
  • Kan sterk brukerbeskyttelse gjøres til et globalt fortrinn?

TEMA IV:

  • Fra sikker lagring til sikre skytjenester
  • Hvilke erfaringer har vi gjort oss med OBS! Sikker lagring?

 

Spørsmål rettes enten per epost til Torgeir Waterhouse eller tlf. 416 12 096,
eller epost til Pia Lang eller tlf. 915 55 029.