I dag er den årlige tenningen av julegranen i London, men i år inntar nerdene byen også! –Vi tror koblingen mellom musikk og teknologi både vil være attraktivt for oss som næring og de som ønsker å kjøpe løsninger fra Norge, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Kvelden den 5. desember tennes julegranen i London, men dagen etter setter norsk og britiske musikk- og teknologinerds seg sammen for å lage et alternativt juletre, og finne sammen med britiske partnere for å fremme norsk musikk og teknologi i Storbritannia.

by:Larm Interactive lanseres i London 6. desember

 

Bylarm Interactive julegrantenning

Bedrifter og miljøer ledet av næringsbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke, reiser til London for å fremme norsk teknologi og kultur i samarbeid med venner og kjente i Londons “tech city”-bydel Hackney. På dette arrrangementet vil by:Larm Interactive presenteres for et internasjonalt publikum.

–Vi ser frem til både å få muligheten til å presentere musikk og interactive-delen sammen med Oslo kommune i London, sier Erlend Mogård-Larsen, daglig leder for by:Larm..

–Musikk og teknologi har aldri vært i en sterkere symbiose. Det er derfor riktig og bra for kulturbransjen og IKT-næringen at vi knytter tettere bånd, sier direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen. –På sikt tror jeg dette samarbeidet har potensial til å løfte både norsk teknologi, musikk og kultur ut i verden, og første stoppested er London, sier Syversen.

Det blir også holdt et satelittevent i Oslo fredag 6. desember, og alle er velkomne.