Denne stortingsmeldingen har det blitt arbeidet med i flere år og det har knyttet seg store forventninger til den.

IKT-Norge er skuffet. Vi føler meldingen består av for mye prosa og for få konkrete tiltak.

For to år siden la Regjeringen fram en stortingsmelding om IKT-politikk. Der slår de fast at 40 prosent av den totale innovasjonen i hele samfunnet drives av IKT. Men i Innovasjonsmeldingen er det kun marin sektor, reiseliv, maritim sektor og tjenestenæringene det skal satses på.

 – Vi savner en konsistent politikk og en erkjennelse av IKTs betydning for innovasjonen i samfunnet – også i andre næringer og i offentlig sektor, sier Bjercke.

Innovasjon er ikke noe politikerne kan vedta, men de har et ansvar for å skape et klima som fremmer nyskaping. IKT-Norge ser ikke at denne meldingen skaper et slikt klima, men ønsker likevel å trekke fram noen områder vi syntes er positive:

 – Satsningen på miljøteknologi og erkjennelsen av at teknologiløsninger er en nøkkel for å løse miljøutfordringene er meget positive. IKT-Norge har drevet et Grønn IT-prosjekt i flere år, og er glad for at Regjeringen har latt seg inspirere av dette arbeidet.

 – Det er positivt at meldingen går dypt inn i temaet fornying av offentlig sektor. På dette området kan IT-løsninger bidra til både mer effektivitet men også bedre kvalitet på tjenestene. Særlig satsningen knyttet til eHelse er spennende og her har Norge god kompetanse.

 – IKT-Norge er fornøyd med at Regjeringen endelig freder skattefunn-ordningen, samtidig burde de rette opp kuttene i ordningen fra to år tilbake. IKT-Norge er også fornøyd med at det varsles en evaluering av Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet, særlig i lys av Riksrevisjons rapport som ble lagt fram i forrige uke.