Rapporten sammenstiller offisiell statistikk om informasjons- og kommunikasjonsteknologi og informasjonssamfunnet. Rapporten inneholder også internasjonale sammenligninger for å vise Norges posisjon i forhold til andre land.

«Nøkkeltall for informasjonssamfunnet» viser blant annet at informasjonssektoren er norges tredje største næringsområde, målt i sysselsetting og at IKT-konsulentvirksomhet er den næringsgruppen som vokste mest fra 2004 til 2005. Rapporten inneholder også interessante tall knyttet til bruk og utbredelse av offentlige elektroniske tjenester og digitale skillelinjer.

Les hele rapporten her: SSBs Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005