I dag møttes flere av Norges største og viktigste næringer til debatt om fremtiden for norsk næringspolitikk, i et seminar arrangert av IKT-Norge i forbindelse med Oslo Innovation Week.

bildeRapporten «Nye Norge» ble presentert av Ingeborg Rasmussen fra Vista Analyse, før ordet ble gitt til Leif Sande fra Industri Energi, Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, Vibeke Madsen fra Virke og Per Morten Hoff fra IKT-Norge. Synet var delt og temperaturen høy under diskusjonen om konsekvensene av selektiv støtte og subsidier til enkeltnæringer i Norge.

Vi følger opp debatten i tiden fremover. For mer om IKT-Norges syn på næringspolitikk, se Nye Norge-rapporten her (pdf).