Vi ønsker velkommen til vår årskonferanse!

logoneosimple

Tid: Mandag 23. april, 08.30-15.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Norge står overfor store utfordringer. Teknologi åpner opp mulighetene for å få til omstilling i offentlig sektor og næringsliv. Samtidig vil teknologi og digitale næringer være avgjørende for å realisere FNs bærekraftsmål. Teknologi kan bidra til å sikre bedre helse, utdanning til alle – og ikke minst bøte på våre klimautfordringer. Digitale næringer skaper samtidig nye vekstmuligheter for Norge, nye arbeidsplasser og er et virkemiddel til å opprettholde vår velferdsmodell.

På årets NEO-konferanse gir vi ledere og beslutningstakere innsikt i og kunnskap om teknologiutvikling, og diskuterer de muligheter og utfordringer vi står i fremover. Vi gir innsikt i ulike teknologitrender, og i kraften teknologi gir for å omstille og utvikle Norge og verden. Samtidig tar vi diskusjonen om etiske dilemmaer og det digitale trusselbildet.

Les mer og registrer din deltakelse her.

NB.: Er du IKT-Norge-medlem? Vår generalforsamling finner sted samme dag.