Møtet finner sted hos SINTEF, Forskningsveien 1 (Oslo) kl. 12.30-16.00.

Store IKT-aktører som SAP, Siemens, NOKIA, Thales, BT mfl. etablerte NESSI i 2004. Nå har NESSI mer enn 300 medlemsorganisasjoner. NESSI forventes å gi sterke føringer på europeisk forskning fremover, spesielt i forhold til EUs 7. rammeprogram.
På møtet
vil vi introdusere både NESSI og relevante deler av 7.rammeprogram og diskutere hvordan vi fra norsk side best kan følge opp NESSI og posisjonere norske aktører inn mot rammeprogrammet.

Se vedlegg for nærmere info og påmelding. IKT-Norge leder en av programpakkene i NESSI. NESSI kan gi store muligheter for din bedrift. Program og påmelding 

Les mer her