De siste dagers debatt rundt Telenor og NIX viser at Internetts framtid fordrer en grunnleggende politisk debatt, sier Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge. IKT-Norge har full forståelse for Telenors ønske om å utrede nye forretningsmodeller knyttet til egen infrastruktur, men dette reiser også nye problemstillinger for hele informasjonssamfunnet.
NIX ble opprettet som en gjensidig solidarisk ordning blant nettleverandørene som sikret nøytralitet og likebehandling for alle. – Det er behov for en grunnleggende debatt rundt følgende av at grunnlaget for denne solidariteten nå endres, uttaler Hoff.

Internett har til nå vært basert på abonnementsinntekter fra sluttbruker som gjennom å betale en avgift får fri tilgang til valgfritt innhold. Det har vært en utfordring at enkelte innholdsleverandører opptar en uforholdsmessig stor andel av kapasiteten. Det er derfor ikke unaturlig at nettleverandørerene søker å finne mekanismer som priser innhold etter hvor stor kapasitet de opptar i nettet.

IKT-Norge er imidlertid bekymret for at denne utviklingen vil innskrenke forbrukernes tilgang til innhold og dermed kunne komme til å endre hele Internetts karakter. – Dette er spørsmål som bør belyses, sier Hoff.

En annen viktig problemstilling som bør belyses er hvordan dette vil påvirke markedssituasjonen blant ulike innholdsleverandører. Det er en fare for at små innholdsleverandører vil møte økte inngangsbarrierer dersom de fra dag én tvinges til å betale for å få distribuert sine tjenester på nettet. – Dette er en problemstilling som mange av våre mindre medlemmer er opptatt av, i tillegg kan vi få en bumerangeffekt fra de mest populære innholdstjenestene som nå vil vurdere å prissette tilgang til sitt innhold, sier Hoff.

– Tilgang til offentlig innhold som f. eks telemedisin som opptar mye bredbånd må også belyses, dersom innhold nå skal prioriteres, mener Hoff.

Ved å begynne å prioritere innhold er det viktig at nettleverandøren foretar en grundig vurdering av sitt eget redaktøransvar. I dag er nettleverandører fritatt for ansvar etter ekomloven. – Ved å ta valg knyttet til innhold er vi bekymret for at dette vil kunne utfordre disse bestemmelsene rundt ansvarsfrihet for innhold, sier Hoff.

IKT-Norge vil sammen med partier på Stortinget invtere til bred debatt torsdag
IKT-Norge er ikke overrasket over at denne debatten nå kommer til Norge. Vi har lenge fulgt lignende debatter i USA og andre europeiske land.  – Denne debatten er viktig og må tas på alvor både av næringen, myndighetene og folk flest, avslutter Hoff.