I første omgang er PSQA Mat og PSQA Finans prioritert. Perspektivene og mulighetene for samfunnet, virksomhetene og IKT-næringen vil være store.  PSQA vil være basert på EPR (elektroniske prosesser) og e-Folder (elektroniske mapper). Dette er et konsept som vår forening har støttet så langt det har vært mulig gjennom flere år. Vi synes derfor det er spesielt hyggelig at PSQA blir lansert som et nordisk samarbeidsprosjekt.

Både e-Folder og PSQA skal være åpne standarder med åpne kildekoder samt en åpen overbyggende applikasjon. Formålet med denne er å sikre helhet og interoperabilitet. Åpen betyr gratis å bruke for alle godkjente virksomheter.