Store IKT-investeringer i offentlig sektor – står utbyttet i forhold til innsatsen? – klarer vi å samhandle på tvers eller er det sektortenkning som gjelder? Må lokalt og regionalt selvstyre overprøves for å få til mer effektiv og samordnet bruk av IKT og har lokale politikere og beslutningstagere tilstrekkelig kompetanse? Dette er hete tema på årets NOKIOS-konferanse 15.-17. oktober.

NOKIOS har som målsetting å være en møteplass og arena for utvikling av en moderne offentlig sektor i Norge. Årets NOKIOS-konferanse starter med et innlegg der DIFI-direktør Hans Christian Holte påpeker behovet for samarbeid på tvers av sektorgrense. Det følges opp med paneldebatt om store IKT-investeringer og mangelfull samhandling. Konferansen avsluttes med et plenumsinnlegg fra Danmark om deres erfaringer med sterk statlig styring i IT-politikken.

For mer informasjon og påmelding: www.nokios.no