ntp logo1IKT-Norge ønsker å invitere våre medlemmer til å delta på Nordic Techpolitics, en konferanse om teknologiens påvirkning på samfunn og politikk. IKT-Norge medlemmer får en krafitg rabattert pris på 1250,- per deltaker (mot ordinært 2490,-). Kontakt Elisabeth Aas (ea@ikt-norge.no) for rabattkode. Rabatten gjelder alle ansatte i IKT-Norges medlemsbedrifter.

 

 

Kort om konferansen:

”Mer åpenhet” i praksis
– Statsminister Jens Stoltenberg har sagt at vi skal møte voldshandlingene mot Oslo og ungdommene på Utøya med «mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet». Konferansen er vårt innspill til hva ”mer åpenhet, mer demokrati» kan bety i praksis, sier Bente Kalsnes kommunikasjonsrådgiver i Origo og en av arrangørene bak Nordic Techpolitics.

Arrangører av Nordic Techpolitics er Origo, Friprog, IKT-Norge og MediArena, i samarbeid med den verdensledende politikk – og teknologikonferansen Personal Democracy Forum i New York. Konferansen vil foregå på engelsk.

– IKT har en sentral rolle i alt fra effektivisering av tjenesteproduksjon i norske kommuner til de store samfunnsomveltninger vi har sett i nord Afrika. Det er viktig at vi nå får på plass en konferanse som kan bidra til å styrke en politisk debatt om teknologiens påvirkning på samfunnet, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og en av arrangørene bak Nordic Techpolitics.

Teknopolitiske foredragsholdere

Blant foredragsholderne er Rigmor Aasrud, fornyingsminister, Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera Software, Birgitta Jonsdottir, parlamentsmedlem og Wikileaks-aktivist, Island.

Se her for mer info om konferanse, foredragsholderne og programmet.