SSBs ferske undersøkelse om nordmenns digitale ferdigheter viser at Norge ligger langt fremme i europeisk målestokk. Fra tidligere undersøkelser vet vi også at Norge ligger i verdenstoppen på tilgang på digitalt utstyr.

– Det er viktig og bra at nordmenn er teknologisk fremoverlente. Nå må vi utnytte resultatene på privat bruk til å styrke nordmenns digitale arbeidskompetanse, sier adm.dir. Heidi Austlid.

Foruten digital kompetanse i hjemmet, er det helt grunnleggende for fremtiden å bygge folks digitale kompetanse i arbeidslivet.

– Dagens og framtidens arbeidstakere må kunne håndtere den digitale arbeidsformen, som vi blir stadig mer avhengig av for å klare vekst for Norge, fortsetter Austlid.

Digital arbeidskompetanse

– Digital kompetanse må være et sentralt element i all grunnopplæring og alle profesjonsutdanninger. Det må dessuten etableres gode etter- og videreutdanningstilbud for de som er i arbeidslivet i dag. Mange er utrygge på hvordan de skal håndtere jobbene sine i framtiden, nettopp fordi framtidens arbeidsliv ikke kommer til å se ut som i dag, sier Austlid.

Vi må derfor stille nye krav til utdanningssektoren, og bygge kompetanse slik at innbyggerne kan fortsette å være i det arbeidslivet som nå er i total endring.

– Fokus og kompetansebygging på digital kompetanse må inngå i alle profesjonsutdanninger, på alle nivåer i hele utdanningssystemet, sier Austlid.

SSBs undersøkelse viser at vi som privatpersoner er i front på å utnytte tekniske løsninger som forenkler hverdagen.

Digitalt modne nettbank-brukere

Undersøkelsen viser at hele 90 prosent av den voksne befolkningen har brukt sin digitale nettbank i løpet av de siste tre månedene.

– Dette viser at bankenes digitaliseringsprosess har vært svært vellykket. De høye tallene på bruk av nettbank er fordi bankene har tilbudt brukervennlige og gode digitale løsninger, gitt brukerne tilstrekkelig tid og ikke minst brukt mye tid på å hjelpe folk i overgangsperioder, samtidig som de har lagt ned bankfilialer, sier Austlid.

Vi ser at bankene som har satset på digitalisering har lykkes. SSBs undersøkelser viser nå at tre av fire har handlet på nett de siste tre månedene.

– Hvis butikkene vil investere videre i digitale nettløsninger vil brukerne ønske å benytte seg av disse, sier Austlid.

(SSB: Norge i Europatoppen på digitale ferdigheter)