Continents_from_globe– Hvis tilleggsnotatet fra Forsvarsdepartementet, der de foreslår en ny lovtekst som blant annet regulerer muligheten til å ta bilder på offentlig sted, går gjennom vil Norge bli en svart flekk på kartet. Vi vil bli som Nord-Korea eller Jemen, og det er veldig alvorlig, advarer generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

 

Forsvarsdepartementet foreslår i et tilleggsnotat til ny straffelov at lover som beskytter militæranlegg mot fotografering også skal gjelde sivile «skjermingsverdige objekter». Straffen kan bli inntil ett år i fengsel.

– Et fotoforbud kan gjøre en vanskelig situasjon enda verre, mener Liv Freihow, næringsdirektør i IKT-Norge. – Allerede er det veldig vanskelig å få tillatelse til luftfotografering fra myndighetene. Dette rammer utviklingen av smarte, norske kartløsninger. Loven slik den er foreslått vil innebære et kraftig tilbakeslag for både medier og teknologibedrifter, sier Freihow.

Dagens_Næringsliv_2014-10-06_Liv_Freihow_faksimile_artikkelLoven kan få vidtrekkende konsekvenser, ikke bare for bransjen. Den kan omfatte veinett, kraftinstallasjoner, ledningsnett og offentlige bygg. For eksempel kan adgangen til å filme og fotografere det nye regjeringskvartalet som skal ta form over det neste tiåret bli innskrenket av den foreslåtte lovbestemmelsen.

Les mer på NRK.no.

Les mer på dn.no.