torgeir citomediaCloud computing, eller nettskyen som er det norske ordet, har virkelig gjort sitt inntog. Dette medfører en mer effektiv utnyttelse av ressurser, både i forhold til tid, infrastruktur og økonomi. Det er ikke lenger nødvendig med fysiske servere i kjelleren og store initielle investeringer for å møte potensiell vekst. Med cloud computing skal alt være ivaretatt, sikkerhet, oppetid og tilgjengelighet ligger i at dataene og infrastrukturen er spredd utover flere geografiske steder. Lær mer om nettskyen i denne epiosden av Smart-IT.