Samarbeidsprosjektet vil opprette en nordisk bank for deling av fri programvare og utvikle samarbeidsnettverk for nordiske utviklere og fremheve gode forretningsmodeller basert på fri programvare. Deltakere i samarbeidet er Centre for Open Source Solutions i Finland (COSS), Foreningen for Open Source Leverandører i Danmark (OSL), Sveriges Kommuner och Landsting og Islandsk Næringsliv.

– Dette er et gledelig initiativ. Norden har et kulturelt fortrinn når det gjelder fri programvare i offentlig og privat sektor og derfor gode forutsetninger for å utvikle et fagmiljø av internasjonalt format, sier IT-minister og nordisk samarbeidsminister Heidi Grande Røys.

Norge planlegger å opprette et kompetansemiljø for fri programvare. Derfor møter Heidi Grande Røys 12. juni COSS, den finske samarbeidsorganisasjonen i prosjektet, i forbindelse med et besøk i Finland.
– Dette nordiske IT-samarbeidet er også en naturlig konsekvens av at det nå eksisterer og opprettes nasjonale kompetansesentre i de nordiske landene. Vi har gode tradisjoner for samarbeid i Norden, sier Grande Røys.

Målet med prosjektet som startet 1. juni, er å skape et nordisk nettverk for fri programvare.
– Nettverket legger til rette fordeling og gjenbruk av  nye forretningsmodeller i Norden og dermed for reelle valg både i privat og offentlig sektor, sier IKT-Norge.

Åpenhet og informasjonsdeling kjennetegner fri programvare. Mens fri programvare har sitt utspring i fagmiljøer der faglig prestisje og ideelle formål er drivkraften, tilbyr i dag også kommersielle selskap IKT-løsninger som fri programvare.

For private og offentlige virksomheter ligger det potensielt store besparelser i bruk av fri programvare. Det gir også større grad av leverandøruavhengighet og økt konkurranse i IKT-næringen.
______________________________________________________________________
For mer informasjon om det nordiske prosjektet, kontakt
Fredrik Syversen, IKT-Norge, tlf. 92 03 24 70
Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge, tlf. 90 74 52 10

For kontakt med statsråd Heidi Grande Røys i Finland kontakt
Helge Kvandal, Fornyingsdepartementet, tlf. 40 28 42 75