Dette innlegget sto på trykk i Finansavisen onsdag 10. september 2014.

Finansavisen_Hoff_2014-09-10_innlegg_faksimileFinland og Danmark har allerede redusert elavgiften for datasentre. Sverige har annonsert at de vil gjøre det samme, skriver Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Begrepet «kraftkrevende industri» er i endring i EU. Fritak for eller redusert elavgift var tidligere forbeholdt produksjonsindustri. Nå endres dette til hvor mye kraft man tar ut uavhengig av type næring.

Finland og Danmark har allerede redusert elavgiften for datasentre. Sverige har annonsert at de vil gjøre det samme, og selv med et regjeringsskifte i Sverige tyder alt på at en endring vil skje. Da vil et datasenter i for eksempel Luleå, hvor Facebook har etablert seg, ha 30 prosent lavere strømpris enn et tilsvarende i Norge.

En rapport fra kommunen viser et meget stort løft i verdiskapingen i regionen som en følge av etableringen.

Norge er det landet i Europa som har de beste forutsetningene for å bli et betydelig vertsland for grønne datasentre. Mens Sverige skryter av at 60 prosent av deres strømforsyning kommer fra vannkraft, kan Norge skilte med at over 95 prosent av produksjonen er grønn strøm. Med våre 1.300 vannkraftverk og høye energisikkerhet er Norge i en unik posisjon. Grønne datasentre som bruker fornybar kraft er et glimrende eksempel på en internasjonal næring som kan etablere seg i Norge og sikre både reduserte utslipp i Europa og et grønt skifte i Norge.

Flere internasjonale giganter vurderer nå etablering i Norden. Skal Norge være med å konkurrere om slike milliardinvesteringer, må vi ha like konkurransevilkår som våre naboland.

Grønne datasentre gir muligheter for en helt ny grønn næringsutvikling, og det på steder i Norge hvor den tradisjonelle kraftkrevende industrien er bygget ned. Vi får både grønn industri og distriktsutvikling.

Innlegget er en forkortet utgave av denne kommentaren.