Onsdag 2. mars ble det årlige Datacenter Forum holdt i Oslo for tredje gang, og også i år var IKT-Norge partner. Temaene for årets konferanse var blant annet sikkerhet 24/7, smarte datasentre som sparer tid og ressurser, klimavennlige datasentre og fremtidens datasentre.

På scenen sto også Per Morten Hoff, spesialrådgiver i IKT-Norge, med foredraget «Government Policy and How it will Impact the Norwegian Datacenter Sector».

Konferansen ble åpnet av tidligere ansatt i IKT-Norge, Benedicte Fasmer Waaler (nå konsulent i Avanzus), som blant annet snakket om grønn energi i norske datasentre før hun ønsket Hoff velkommen på scenen.

Per Morten Hoff på scenen.
Per Morten Hoff på scenen.

Lavere EL-priser

Vårt mål er å gjøre Norge til førstevalget for store bedrifter som vil ekspandere sin bruk av strategiske og store datasentre.

Per Morten Hoff åpnet foredraget med å ta opp en av våre siste seire. Rett før jul ble det kjent at EL-avgiften for store, Norske datasentre skulle kuttes, etter oppfordring fra IKT-Norge. Han påpekte også at dette er en del av noe større, nemlig global oppvarming, og at Norge må ta stilling til dette samt at IT-industrien bør være med å ta ansvar i en grønnere utvikling av datasentre. Hoff påpekte at Norge er best posisjonert i verden for å skape en grønn datasenterindustri.

Trender i datasenterindustrien

Datasenterindustrien vokser. Flere og flere kunder, etterspør grønn IT og grønne datasentre.  For Norges vedkommende er dette et columbiegg fordi vi har størst andel av fornybar energi i verden og i tillegg har de laveste strømprisene. Alt kommer i fremtiden til å bli «connected», gjennom såkalt Internet of Things (IoT), og dette blir det mye data av. Da trengs flere, store datasentre, som vi ser eksempler på at flere merkevarer bygger selv. Et av disse eksemplene er Toyota.

Andre trender er:

  • Datasentrene nærmere byene og flyplasser
  • De vil ligge nær byer hvor elektrisiteten er prioritert, eller hvor det er svært høy grad av leveringsdyktighet
  • Viktig med kompetanse og store teknologi-partnere i nærheten
  • Mer og mer data vil bli samlet i private skytjenester og dette medfører krav om ekstrem høy connectivitet.

Åpne opp for offisielle fiberkart

Det har vært vanskelig å finne ut  fiberdekningen av bredbånd i Norge, på grunn av  at fiberkartene er unntatt offentlighet pga. nasjonal sikkerhet. IKT-Norge  jobber nå for å åpne denne informasjonen.  Det vil gjøre det enklere for alle aktører å orientere seg om fibersituasjonen i Norge.

IMG_8949

Norge som en datasenternasjon

Lokasjon er veldig viktig for datasentre, og Norge kan tilby gode, grønne områder for etablering av nye, store datasentre. Bygging av datasentre i Norge kan rett og slett bidra til en grønn utvikling! Norge er også verdensledende i sikker tilgang til  energi i følge World Economic Forum.

Vi ser behovet for datasentre, og mener at Norge er klare for å ta i mot de store aktørene. Norge er en god lokasjon fordi vi har fornybar energi, lave energipriser, sterk politisk støtte og vi er økonomisk og politisk stabilitet, og har fått et godt skatteregime for datasentre.