Teknisk Ukeblad skriver om HP som snart vil bekjentgjøre sitt nyeste og grønneste datasenter. Dette er selvfølgelig svært gledelig for alle vi som jobber med Norge som «grønn datasenter-nasjon». Vi trenger å få frem de gode eksemplene, og det begynner å bli en del av dem.

Vårt overordnede mål er et smartere lavkarbonsamfunn der IKT kan bidra til å gjøre grunnleggende prosesser på en smartere måte enn i dag – det vil si med lavere karbonavtrykk men like høy eller høyere opplevd nytte.
Et eksempel er smartere strømnett, som kan spare inn 10-15 prosent av strømmen som forbrukes. I prosessen med den smarte styringen og målingen skapes det imidlertid en del data som skal prosesseres – og gjerne lagres i mange år. Selv om karbonavtrykket til prosesseringen er ufattelig liten i forhold til de besparelsen som totalgrepet gir, er det viktig også å behandle dataen på en mest mulig miljøeffektiv måte.

Jo flere smarte grep – smart trafikk som i Stockholm eller digitalisering av offentlig forvaltning som i Bergen – jo mer data, og desto viktigere at vi har grønne datasentre i bunn. Datasentrene er det fysiske grunnlaget for lavkarbonøkonomien og det grønne kunnskapssamfunnet som EU nå satser på.

Det er ingen grunn til at disse norske datasentrene ikke skal inspirere også internasjonale krefter til å lagre og behandle data her. Datasentre er mer og mer avhengige av bredbånd og strøm og mindre og mindre avhengige av nærhet til kunden eller menneskene som skal styre det.

Norge har ifølge IEA den høyeste andelen vannkraft i verden. Vi har også ifølge samme kilde de laveste prisene på industriell elektrisitet – det er kun asiatiske land som Korea og Kina samt USA og Frankrike som kan måle seg med oss.

Det blir spennende å se hva som skjer med energiprisene fremover når det kommer internasjonale avtaler om CO2-prising på plass, og når det blir klarhet i hva som skjer med kraftprisen til kraftkrevende industri. Jeg tror vi vil beholde et prisfortrinn. Og vi er nå i ferd med å vise at vi skorer godt også på andre konkurransefortrinn – som de naturgitte, kulde og vann, samt på kompetanse – bygging og drifting av datasentre.