– Sammen kan vi også stå sterkere når vi har synspunkter på de offentlige prosessene, et eksempel er departementets høring på tilgang til helseregistre der vi nå har levert et samlet høringssvar fra forumet, sier han.

12 januar samlet et antall aktører innen helse og IKT seg i IKT-Norge for å ha en felles ramme for arbeidet med helse og IKT.  – Vi ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon med alle, sier Tor Arne Viksjø. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. Blant bedriftene som står bak er blant annet: IBM, Ergo, Accenture, DIPS, Profdoc, Microsoft, Cisco, Hospital Organizer, HP, Telenor, Sonitor, Visma, Buypass, EDB, og Imatis. Forumets arbeid vil særlig ha fokus på::

· Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen
· Øke forståelse for – og brukervennlighet av IKT i helsevesenet
· Bidra til at standardarbeidet innen helseIKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet
· Være en høringspartner i det offentliges utvikling av helsevesenet
· Bidra til at seminarer og konferanser innen helse og IKT

Eldrebølgen vil skylle over både denne og kommende regjeringer. Samfunnet vil få store utfordringer når stadig flere eldre skal håndteres av stadig færre yngre og yrkesaktive. I denne situasjonen må vi derfor se på andre tiltak enn økt bemanning for å møte disse massive utfordringene. Teknologi er en av disse, men teknologi er lite verdt dersom dette ikke fører til endrede og mindre ressurskrevende arbeidsprosesser.

Norsk eHelse forum ønsker å utfordre statsråden om å få på plass et eHelse råd som jevnlig kan gi departementet innblikk i hva som rører seg i markedet og hvilke prosjekter som kan avhjelpe de utfordringene helsevesenet vil møte fremover. Vi sender i dag et brev til Departementet der dette vil være en av flere tiltak som vi fra industrien kan bidra med for et bedre og mer effektivt helsevesen.

Fredrik Syversen, fs@ikt-norge.no, leder sekretariatets arbeid med helse og IKT

For ytterligere kommentarer kontakt:

Tor Arne Viksjø, adm.dir i DIPS
Mobil: 90143417,
Epost: torav@dips.no

Fredrik Syversen, IKT-Norge
Mobil: 92032470