I løpet av en uke har norsk helsesektor gjennomgått to jordskjelv.

Forrige uke trakk Cerner seg, etter fem års intensivt arbeid, fra et anbud for Helseplattformen i Helse Midt. i går ble det kjent at Helse Sør Øst sier opp en inngått avtale med IT-selskapet DXC om modernisering av infrastruktur.

– Over tid har en rekke saker vist at norsk helsesektor har store vanskeligheter med å samarbeide med teknologilokomotiver. Det er svært skadelig for helsesektoren, og til slutt for oss som innbyggere, sier IKT-Norges Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling. Syversen fortsetter: – Norge står internasjonalt frem som useriøse og upålitelige og uten orden i eget hus. Dette medfører så stor risiko at store utenlandske selskaper nå mener risikoen er for stor for å investere i Norge.

I selve Helse Sør Øst-saken har det vært en svært ensidig historiefortelling om at 2,8 millioner pasientjournaler har kommet på avveie. Dette gjentas igjen og igjen. Fakta er at det ikke er sant.

Tekna – en proteksjonistisk organisasjon?

Teknas president anbefaler nå å ikke kjøpe tjenester fra «utenlandske selskaper».

– Det er en mistenkeliggjøring av norsk IKT-næring som er uhørt og mangler noe som helst fakta, sier Syversen, og fortsetter:

– Norge er en liten og åpen økonomi som er avhengig av at gode utenlandskeide selskaper investerer i Norge. De utenlandske selskapene Tekna referer til har gitt mange tusen arbeidsplasser i Norge som ansetter mange av Teknas medlemmer. Det kan se ut som Tekna mener norsk pass er en garanti for sikkerhet og gode løsninger. Det er vanskelig å tro at dette er noe organisasjonen stiller seg bak, sier han.

 -Vi trenger all kompetanse vi kan få, om de bor på norsk jord eller et annet sted i verden. Å skylde på utenlandske selskap er en svært farlig vei å gå, det vil drive norsk helse og norsk innovasjon inn i en bakgate som vil være negativt både for personvern og pasientsikkerhet, avslutter Syversen.

Outsourcing er nødvendig

I en Rapport om informasjonssikkerhet fra Direktoratet for e-helse som ble publisert rett før jul, en utredning gjort i kjølvannet av HSØ-saken, var konklusjonen at outsourcing i helsesektoren er nødvendig, og at det ikke finnes noen områder den ikke kan foretas, hvis gjort på den riktige måten.

Ta kontakt ved ønske om ytterligere opplysninger om saken.