Norsk helsetek til utlandet

IKT-Norge vil i 2016 bruke enda mer energi å få norsk teknologi ut i verden. Norge er som ”ehelseland” i ferd med å komme seg opp på øverste nivå på en del områder, samtidig som vi fortsatt kan lære mye av andre land.

Det er stor aktivitet i it-bransjen, der ny (anvendelse av) teknologi setter eksisterende strukturer i et nytt perspektiv.

IKT-Norge inviterer sine medlemmer å bli med til utlandet for å vise frem sine produkter og løsninger.

Vitalis Gøteborg, 5.-7. April 2016

IKT-Norge vil organisere en norsk EHiN-sesjon. I samarbeid med Oslo Medtech og Innovasjon Norge satser vi på en norsk paviljong med norske selskaper. Målet er å få dette delfinansiert. Sverige er som naboland et spennende eksportmarked. Det er nært, kulturelt ganske likt og dobbelt så stor som Norge i antall innbyggere. Bedrifter som lykkes i Norge og Sverige har en kritisk masse som vil gi dem rom til å bygge videre.

Interesserte å være med på stand eller andre aktiviteter rundt Vitalis, meld dere til nard@ikt-norge.no

http://www.vitalis.nu/

SXSW -Interactive -Austin Texas

Oslo Business Region og IKT-Norge med flere har gått sammen for og leier lokaler under hele SXSW. Helse er et av områdene som har mes oppmerksomhet, med de beste talerne fra hele verden. Mye fokus på de mest innovative løsninger knyttet til teknologi.
Les mer om helsesporene ved å klikke her Er dette av interesse for din virksomhet ta kontakt med fs@ikt-norge.no

Ehealthweek HIMSS Amsterdam, 8.-10. Juni

HIMSS avholder sin eHealthweek i samarbeid med ministerkonferansen i 2016 i Amsterdam, der Nederland har formannskapet i EU. Det nederlandske helsedepartementet satser på å lage godt innhold og en god konferanse i den fantastiske arkitekturperlen de Beurs van Berlage (http://www.beursvanberlage.com/nl).

Konferansen vil som vanlig levere faglig innhold på høyt plan, og IKT-Norge er til stedet med en norsk aften i samarbeid med ambassaden for å samle ehelse-Norge.

Vi ser også om det er mulig å få en felles norsk paviljong med (del)finansiering fra andre. Interesserte melder seg hos nard@ikt-norge.no

http://www.ehealthweek.org/

HIMSS las Vegas

Sjekk også den store amerikanske helsekonferanse til HIMSS, som i 2016 avholdes i Las Vegas. Det er et eget nordisk program som anbefales å følge. HIMSS-konferansen samler over 40.000 mennesker og det er lett å ”drukne”.

http://www.himss.eu/nordic-community