Innovasjon Norge har totalt 120 kvadratmeter til disposisjon i hall 4. Deltagende bedrifter betaler 3.200 kroner per kvadratmeter.

Selskaper som ønsker å delta kan fylle ut vedlagte svarslipp og sende til Singapore-kontoret til Innovasjon Norge på telefax: +65 6224 7079 eller via epost, clgaa@innovasjonnorge.no .