IKT-Norge og Norsk Fiberforening har over lengre tid ført samtaler for å se på mulige samarbeidsformer. Diskusjonene har spent fra sakssamarbeid til full sammenslåing av foreningene, og på Fiberforeningens årsmøte den 2. april 2014 ble det besluttet at Fiberforeningen innlemmes i IKT-Norge.

Målet er å være påvirker, å drive debatten og å sette fiber på agendaen slik at flest mulig privatpersoner, bedrifter og offentlige etater får muligheten til å kople seg til fiberbasert bredbånd så raskt som mulig.

At vi som næring i diskusjonen om bredbånd kan tale med én stemme er svært viktig for å få politisk gjennomslag. Fiberforeningen og IKT-Norge vil sammen bli styrket ved en fusjon, men aller viktigst: Selskapene vil bli styrket, og det er jo dem vi er til for.

Fiberforeningens arbeid videreføres i et eget fagforum, Norsk Fiberforum, som en del av IKT-Norge. Arbeidet i Norsk fiberforum vil ledes av Bjørn Rønning.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Per Morten Hoff,
hoff@ikt-norge.no
Mob: 92022354

Bjørn Rønning
br@ikt-norge.no
Mob: 922 42 657

Torgeir Waterhouse,
tw@ikt-norge.no
Mob: 41612096