Det har kanskje gått inflasjon i priser, men noen henger høyere enn andre og World Summit Award er uten tvil den prisen som henger høyest. Vinnerne får meget stor oppmerksomhet. I fjor ble prisutdelingen behørig dekket av Financial Times, Economist, Time Magazine, Washington Post, The Observer, Der Spigel, Frankfurter Algemenine, La Stampa m fl. Det oppnår ikke en pris som ikke har status. At det er FN-toppmøtet som har opprettet prisen og fronter den hjelper selvsagt til at dette er Prisen med stor P.

Første stopp på reisen til Tunis er den nasjonale nominasjonskonkurransen World Summit Award Norge, som skal kåre de norske vinnerne i en prisutdeling i midten av juni.

World Summit Award Norge er en konkurranse som vektlegger digitalt innhold og nybrottsarbeid. Prisen er tverrfaglig og den er åpen for prosjekter fra produsenter, utviklere og innholdsleverandører både fra offentlig og privat sektor.

Konkurransen er delt inn i åtte kategorier som gjenspeiler et helhetlig og samfunnsmessig perspektiv. De åtte kategoriene er: e-Learning, e-Culture, e-Government, e-Health, e-Business, e-Entertainment, e-Science og e-Inclusion. Konkurransen er åpen for prosjekter bygget på alle digitale plattformer.

Juryen vil være faglig sammensatt og reflektere bredden i konkurransekategoriene. Til forskjell fra andre priser skal WSA-Norge synliggjøre og muliggjøre tverrfaglige synergier innen digital formidling, tjenesteutvikling og innholdsproduksjon.

Frist for registrering og innlevering av prosjekter: 22. mai 2005. Registreringsskjema og informasjon: http://www.worldsummitaward.no

Bakteppet
World Summit Award blir avholdt innenfor rammene av FN-toppmøtet om informasjon-samfunnet WSIS. European Academy of Digital Media (EADIM) og International Center for New Media (ICNM) er initiativtakere til den globale konkurransen.

I årene som kommer vil WSA-Norge etablere seg som den viktigste plattformen for å identifisere digital nyskapning, kreative innholdsløsninger og sosial innovasjon. Modeller og «hands on» eksempler på prosjekter som bidrar til vår kompetanse på digitale medier vil finne veien til overflaten. Disse vil kunne brukes som referanse og veiledning når neste generasjons formidlings- og opplysningsprosjekter skal settes sammen.

Bak det norske WSA-initiativet står en samlet IKT-næring med IKT-Norge og Polyteknisk forening som partnere, forskningsmiljøet ITU, det sosialantropologiske konsulentselskapet Kulturell Dialog AS og det norske UNESCO-sekretariatet. Nasjonal initiativtaker og internasjonal partner er design- og utviklerbedriften Orgdot AS. Konkurransen har bred offentlig støtte. Foreløpig er Utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartementet og Moderniseringsdepartementet med i arbeidet med konkurransen.

Kontakt Heidi Arnesen Austlid på telefon 90 74 52 10 eller sekretariatet for World Summit Award – Norge v/ Trine Olsen Slagman Tel: +47 22358023 Mob: +47 92239084 Mail: office@wsan.no

Globalt nettsted: http://www.wsis-award.org