Det er kraftige teknobølger som skyller innover helsesektoren. Zachery Jiwa, keynote-taler på den nasjonale ehelsekonferansen EHiN i november, aner konturene av en epokeendring.

Teknologi har forandret vår verden. Men de største endringene har ennå ikke nådd helsesektoren. Vi står foran en periode der selv de mest innarbeidede strukturer står for fall. Eller i det minste kommer under sterkt press.

Zac Jiwa sq
Zachery Jiwa er en av hovedtalerne på EHiN 2014.

EHiN er en konferanse der nettopp temaer som innovasjon og helse står på programmet. Defor har vi invitert Zachery Jiwa til Oslo. Zac er det man kan kalle en “guru” på helse og IT. Han har, både i offentlig sektor og privat sektor, jobbet helt i frontlinjen av de nye teknologiene.

Zac ser store endringer komme også i nærmeste fremtid. Vi har bedt han om å fortelle litt om de sterkeste trendene:

1. Hvilke er de tre sterkeste trendene i ehelse akkurat nå?

For meg dreier den mest spennende og kraftige utviklingen seg for øyeblikket rundt området der smartmobiler, personlige “wearables” og genetikk sammensmelter.

De siste åtte-ti årene har vi sett at smartmobilen har utviklet seg fra en tofunksjonsdings (tale og personlig digital assistent) til å bli en fullverdig datamaskin i hånda. For mange har mobilen blitt den viktigste primærdatamaskinen deres.

Jeg vet at jeg skrev “smartmobil”, så originalt liksom, men det betyr ikke at jeg bare mener at det er enhetene med sine internettoppkoblede apper som fungerer som den sterkeste driveren. Det handler heller om spennende programvare og kreativ bruk av dataprosessorene.

For eksempel: Ginger.io samler nå passivt inn (selvfølgelig med godkjenning) brukerdata som tidsstempel, frekvens, mottaker, tonen i telefonsamtale og/eller tekstmelding, geodata fra GPS’en og til og med posisjonsdata fra mobilens akselerometer for å fastslå grunnleggende atferdstrekk og analysere atferdsendringer, for å kunne forutsi og gjøre klinikere oppmerksomme på eventuelle psykiske helseproblemer.

En ny startupbedrift fra New York, Pager, er en Uber-lignende telemedisin-app som bruker smarttelefonen til å skaffe en lege som vil komme på hjemmebesøk til deg, slik at du slipper turen til legevakten.

Selv om fitnessbaserte personlige kroppsmålere som Nike Fuelband, Jawbone Up og Fitbit har opplevd enorm vekst de siste årene, for alt fra både idrettsutøvere og helsefanatikere, til nørder, vil de virkelige verdifulle eHelse-virkningene langt overgå “the quantified self”, og dette ligger ennå i framtida. Det å få integrert sanntids datastrømmer for å overvåke næringsinntak, trening og helserisikofaktorer i nærmiljøet inn i et helhetlig omsorgsregime vil få enorm betydning og er en nøkkelkomponent i endringen fra “sykdomskurerende” til forebyggende helsestell.

Og når bedrifter som Microsoft, Google og Apple fungerer som innsamlere og tilretteleggere for våre individuelle persondata, blir integrasjonen inn i helse-økosystemet desto lettere.

Til slutt ser vi at mengden genforskning stadig øker mens kostnadene for gentesting stadig faller. Likeledes vil betydningen dette har for datadrevet helseforebygging og personifisert helse bedre våre muligheter til å leve lenger, sunnere og lykkeligere.

Selskaper som 23andMe og Navigenics bidrar, sammen med mange andre, til at den genetiske trenden blir billig nok til å nå et bredt marked.

2. Hva med helsedata? Vil vi drukne i dem, eller er de det nye “gullet” i helse?

Helsedata er gull verdt, men kun når de effektivt kan integreres og forstås, og det raskt nok til at de kan bli med i beslutningsfasen. Informasjon må være tilgjengelig på ulike nivåer, som “den allmenne samfunnshelse” (f.eks. sykdomsutbrudd), privathelsetjenestene (bedre diagnostikk) og personlig helsenivå (individuelt ansvar).

ehin_logo_dato_hoy3. Hva er de tre mest overraskende nye teknologiene i helse, som få vet om, men du tror vil endre rammevilkårene (game changers)?

Jeg hadde selv ikke så mye tro på ideen om sosiale nettverk som teknologisk innovasjon som kan endre helsesektoren. Sagt tydeligere: Mer enn bare noen få vet om sosiale nettverk, med over 800 millioner brukere på Facebook, og 400 millioner aktive på Twitter.
Men: Innvirkningen de sosiale mediene har på helse er potensielt veldig sterk. Med web, mobil og sosiale platformer som vil hjelpe oss å navigere i helse-økosystemet. Det kan være alt fra å velge helseforsikring, å finne helsetjenester, forskning og diagnose til behandlingsmuligheter og integrering av sosiale medier der vi samhandler, deler og samarbeider rundt omsorg. Jeg tror vi nærmer oss en ny “game changing” epoke for leveranse av helsetjenester.

Zachery Jiwa taler mandag 3. november på EHiN, rett etter åpningen fra Bent Høie.