– Vi er selvfølgelig glade for at det nå ser ut som vi får på plass en lov som girhelsepersonell som behandler oss mulighet til å ha riktig informasjon tilgjengelig uavhengig av juridisk tilknytning, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.  – Vi har brukt mye tid på saken, og tror at saklig informasjon om hva loven betyr har gitt den avtalen vi nå ser mellom AP, SP og FrP, det er vi glade for. Ivaretakelse av personvern og pasientsikkerhet de viktigste parameterne.

– Loven er blitt styrket ved at pasienten nå vil få tilgang til å se hvem som har sett på deres helseopplysninger via en logg, noe vi IKT-Norge er enig i. Her må det komme løsninger på plass som sikrer at informasjonen er korrekt både for pasientene og helsepersonellet. Her må vi i IKT-næringen bli enige med våre venner i helsevesenet om hvordan dette skal gjøres.

Uavhengig av lovendring vil bruk av IKT både i behandling og kommunikasjon i helsevesenet øke i omfang.  – Vi som IKT-leverandører er innstilt på å bidra med all vår kompetanse for å få på plass løsninger som tilfredsstiller de strengeste krav til personvern. Det er også avgjørende å forme løsningen slik at leger og behandlere har den mest presise informasjon tilgjengelig for å yte best mulig hjelp til pasienten. Her vil også IT være avgjørende, mener Fredrik Syversen.

Rutiner, oppfølging og kultur – viktig i sikkerhetsarbeidet
IKT kan gjøre mye, men vi kan ikke hindre at personer med tilgang til sensitiv informasjon misbruker systemet. Her er det kultur, rutiner, og oppfølging som er det avgjørende elementet, men vi tror at helsevesenet her er på god vei. Vi vil ha systemer som kan fange opp brudd i etterkant, noe som bør være avskrekkende for de snokerne som eventuelt måtte utnytte sin tilgang til personinformasjon.  For de som ikke ønsker å  gi sin behandlende lege tilgang vil loven gi pasienter mulighet til å reservere seg mot at deres journal er tilgjengelig på tvers.