Statistikk fra SSB for andre kvartal 2005 lagt viser store forskjeller i tilgang på bredbånd ift inntektsgrunnlaget. 35% av husholdningene med inntekt mellom 200′-400′ har tilgang til bredbånd mens 63 av de med innekt over 600′ har bredbåndstilgang.

Bredbånd ut av hjemmePC velter store kostnader på den enkelte arbeidstaker og bedrift
Alle som har bredbånd via ordningen vil skattlegges f.o.m. 14 oktober. Forskriftsendringen medfører at alle bredbåndskunder på ordningen får et realt prishopp ettersom det f.o.m. 14 oktober ikke lenger er mulig å trekke bredbånd fra bruttolønn.  – Det er grunn til å uro over at dette praktisk vil få en tilbakevirkende kraft for alle som var på en ordning før 14 oktober, sier Syversen. – Finansdepartementet ønsker å skyve bredbåndsabonnementet over på arbeidsgiver som får dette som ekstrautgift og på toppen av det hele vil de ansatte fordelbeskattes av dette, sier Syversen .

Ingen reaksjon fra de rødgrønne på hvorfor de tar bredbånd ut av ordningen
Fra regjeringspartiene er det ingen som tilkjennegir hvorfor man støtter Foss’ sitt forslag om fjerning av bredbånd. Det er verdt å spørre hvilke tiltak regjeringen skal benytte for å gi befolkningen bredbånd når man nå legger ned det ene virkemidler som var i praktisk bruk for å gi norske lønnsmottakere bredbånd.  – Vi tviler ikke på at endringen skaper begeistring blant byråkratene i Finansdepartementet, men det er vanskelig å forstå at politisk ledelse er enig i vurderingen avslutter Syversen.

Kilder: www.ssb.no/ikt