Nylig presenterte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen Norges første stortingsmelding for helsenæringen.

IKT-Norge har i mange år ønsket seg tettere samarbeid mellom næringsliv og helsesektor – der det gjelder digitalisering. Kompetansen om den raske teknologiske utviklingen finnes i IT-bransjen, og bør tas i bruk av helsenæringen.

– Det er derfor med glede at vi tar imot denne meldingen som et startskudd for at helsenæringen blir en moden aktør i norsk næringsliv. Særlig i datautviklingen og i grenselandet mellom farmasi, helsedata og personlig medisin ligger det enorme muligheter, sier Nard Schreurs, direktør for e-helse i IKT-Norge.

Skal sørge for samarbeid

I stortingsmeldingen ligger det mange gode ord. Den nye meldingen skal bidra til økt konkurranse og en bedre og mer effektiv helsesektor. Det er derfor viktig at rammevilkårene for helsenæringen blir bedre, og at hindringer og barrierer for raskere næringsutvikling tas vekk.

– Det er for lite ønske og vilje fra sektoren til å innovere sammen med næringslivet, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

– Vi er derfor svært glade for at meldingen er konkret på at dette nå skal inn i oppdragsbrevene som følger med budsjettildelingen. Dette vil vi følge opp og påse at faktisk utløser samarbeid, sier Syversen.

Handling viktigst

Meldingen beskriver en manglende kultur for godt samarbeid mellom helsesektoren og næringslivet. Det vil ta tid å bygge dette, men et godt første steg er å anerkjenne problemet.

Meldingen diskuterer om andre finansieringsmodeller for sektoren som støtter oppunder ny teknologi. Generelt ønsker de to departementene gode rammebetingelser for næringslivet.

– Vi har sett at personvern og sikkerhet stopper en god del av innovasjonen. Enten som påskudd og/eller på grunn av lav kompetanse. Dessverre blir denne typen problematikk ofte brukt som argument for å stanse eller forpurre prosjekter. Det er en forutsetning at man får løst opp i dette fremover, sier Syversen.