Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF, skriver de i en pressemelding i dag.

Morten Thorkildsen, tidligere toppsjef for IBM Norge, CEO i Rejlers Norge og tidligere styremedlem av IKT-Norge er oppnevnt som styreleder for Sykehuspartner HF.

– Vi vil gratulere Morten Thorkildsen med den ansvarsfulle stillingen i norsk helsevesen som han nå har påtatt seg, men også til Helse Sør-Øst (HSØ) som får en meget kompetent styreleder for sitt HF Sykehuspartner, sier Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

– Helse Sør-Øst og Sykehuspartner står foran store endringer som skal legge til rette for en moderne digital infrastruktur som skal sikre informasjon, øke kvaliteten i behandlingen og ikke minst kunne legge til rette for innovasjon og næringsutvikling, legger
Syversen til.

Helse Sør-Østs anskaffelse var et av fjorårets største IT-prosjekter i Europa.

– De siste ukers turbulens rundt Sykehuspartner og Helse-Sør-Øst aktualiserer nødvendigheten av bestillerkompetanse og erfaring med store IKT-prosjekter, dette får man nå med valget av Thorkildsen. Vi som næring ser frem til å jobbe sammen med HSØ og Sykehuspartner på deres endringsreise, avslutter Syversen.

Den nyutnevnte styrelederen ser fram til å gyve løs på arbeidet.

– Jeg ser virkelig frem til å gå løs på oppgaven. Sykehuspartner leverer virksomhetskritiske IKT-løsninger til Norges største helseregion. Det er helt avgjørende at dette fungerer på en trygg og god måte. Oppdraget som er gitt til Sykehuspartner er omfattende. Det er viktig at vi involverer ansatte og tillitsvalgte i de utredninger som skal gjøres slik at vi utnytter den spisskompetansen som finnes i organisasjonen, sier styreleder Morten Thorkildsen i Sykehuspartner HF i pressemeldingen.