map touch screen navigation mobile device
I Norge i dag er  det få digitale løsninger for pasientene men tusentalls for helsearbeiderne. Internasjonalt viser det seg at digitale løsninger som apper/websider osv kan ha stor effekt både i behandling av egen helse, for å forebygge livsstilssykdommer, og ikke minst som rehabiliterende virkemiddel.  For å bøte på dette arrangerer IKT-Norge (IKT-næringens interesseorganisasjon) i samarbeid med Kreftforeningen en utviklerutfordring over en helg for å komme opp med løsninger som kan bidra til en bedre hverdag for kreftpasienter og deres pårørende. Evry er hovedsamarbeidspartner for denne helgen fordi vi tror at innovasjon innen digitale løsninger også har en plass for pasienter og pårørende.

I løpet av helgen 13-15 april skal cirka 30 unge IT utviklere, designere og entreprenører arbeide med utvikling av idéer til IKT prototyper som kan være et virkemiddel til å avhjelpe noen av problemstillingene som unge kreftpasienter sliter med i hverdagen sin  med under og etter sin kreftbehandling.

Metodikken og arrangementet er etter Startup Weekend og Jam konseptet som er nytt i Norge og handler om at unge IKT utviklere møtes og presenteres for et case/problemområde som de i løpet av en weekend arbeider med å utvikle idéer til IKT prototyper som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger. Denne gangen er det kreft og ungdom som er tema og er et samarbeid med IKT Norge, Kreftforeningen og Startup Weekend og Jam.

 

For mer informasjon: www.facebook.com/oslohealthchallenge