Statens Standardavtale er nå kommet i helt nye versjoner. En omfattende og meget god revisjon er gjennomført.

Å få til omfattende revidering av SSA-avtalene har vært en hovedsak for IKT-Norge. For to år siden gikk det så langt at vi måtte true med å gå til EU´s overvåkningsorgan dersom avtalene ikke ble revidert.  I Forskrift om offentlige anskaffelser § 3.11 1. ledd heter det:  ”Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder, skal disse som hovedregel brukes ved inngåelse av offentlige kontrakter.” De gamle SSA-avtalene var hverken fremforhandlet eller balanserte.

Vi fikk betydelig medhold av næringsminister Monica Mæland.

Vi fikk betydelig medhold av næringsminister Monica Mæland, som sendte et brev til alle offentlige innkjøpere om at de ikke måtte stille urimelige vilkår og at de burde bruke balanserte avtaler. Det ble starten på en prosess hvor vi kom i forhandlinger med Difi.

Vi ønsker å gi ros til Difi for å ha vært løsningsorienterte.

IKT-Norge har brukt svært mye ressurser på dette arbeidet. Vi har brukt store beløp også på juridisk bistand fordi mer balanserte avtaler for offentlige innkjøp er svært viktig for våre medlemmer.  De nye avtalene vil gjøre risikoen vesentlig mindre for våre medlemmer og sjansen for avvisning vil bli mindre.

IKT-Norge er skuffet over at andre bransjeforeninger ikke har deltatt mere aktiv

Det er nå svært viktig at bransjen reagerer dersom gamle versjoner av SSA brukes. Difi har selv gitt uttrykk for at de gamle avtalene skal nulles. Forhandlingene har vært krevende men har blitt ført i en meget god og konstruktiv tone med Difi. Vi ønsker å gi ros til Difi for å ha vært løsningsorienterte. Vi minner dog om at avtalene fortsatt er tøffe og først og fremst er egnet for offentlige kontrakter. IKT-Norge er skuffet over at andre bransjeforeninger ikke har deltatt mere aktiv i arbeidet med revideringen, men vi har vært vårt ansvar bevisst. Til høsten vil vi sammen med Føyen-Torkildsen advokatfirma avholde et seminar med gjennomgang av endringene som er gjort i SSA-avtalene.

IKT-Norge ser på det som vi nå har fått til som en stor seier for vår stayerevne og kompetanse.

 

ssa-bilde