I uke 37 lanserer vi ni helt nye standardavtaler.

IKT-Norge jobber for en transparent og ansvarlig IKT-næring. Teknologi er en del av samtlige sektorer, og behovet for å fornye og effektivisere IT-infrastrukturen er stort. I den forbindelse inngås stadig avtaler mellom kunder og leverandører. Nå ser vi frem til å lansere splitter nye standardavtaler.

kddk

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som skal forenkle avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester.

Målsetningen våre med avtaler er at de skal være:

  • Forståelige for kundene/bestiller og leverandør
  • Kunne brukes uten å ha spisskompetanse på kontraktsrett eller å måtte bruke større summer på ekstern juridisk kompetanse.
  • Godt balansert forhold mellom kunde og leverandør
  • Sikre best mulig sluttleveranse til kundene

Våre avtaler skal altså være et godt og balansert verktøy for både kunde og leverandør.

Det settes strenge krav til leverandørene for endringer av standardvilkårene. De som kjøper våre standardavtaler forplikter seg til ikke å foreta endringer i avtaleteksten. Gjør man det begår man et lisensbrudd. Avvik fra våre avtaler skal føres i en egen endringskatalog slik at det helt klart og tydelig kommer frem om kunde og leverandør avviker fra våre normale vilkår.

Fornyede avtaler er i rute

Vi er nå i avslutningsfasen med å fornye samtlige av våre avtaler. Disse lanseres i løpet av uke 37.

I arbeidet med å fornye våre avtaler har vi lagt vekt på å forbedre språket ytterligere, og redusere kompleksiteten i avtalene slik at misforståelser mellom kunde og leverandør unngås i størst mulig grad. I de nye standardavtalene er det også tatt høyde for GDPR-krav. I tillegg utvikles det gode veiledere der blant annet juridiske begreper i avtalene forklares.