I løpet av fjoråret gjorde vi et større arbeid og samlet inn innsigelser og de mest vanlige endringene fra et utvalg medlemmer. Dette ble spilt inn til Statskonsult (som senere ble omdannet til DIFI), og vi har hatt møter med DIFI hvor våre synspunkter på vegne av bransjen er blitt gjennomgått.

Nye avtaler ble sendt ut på høring i november og IKT-Norge har gitt et omfattende høringssvar. En god del har vi oppnådd. Vi har derfor laget et notat som viser hvilke av våre krav som er akseptert helt eller delvis, samt hvor tekst som har vært omstridt har utgått.

DIFI jobber nå med høringssvarene, men det er bedring å spore selv om vi fortsatt har svært mange innsigelser, noe som også avspeiler seg i vårt høringssvar.

IKT-Norge har også benyttet anledningen til å ta opp godkjenningsprosessen og som en følge av den betalingsrutinene for offentlige IT-anskaffelser, som en del av vårt krisepakkeinnspill.

 

Vedlagt finner du vårt høringssvar til DIFI vedrørende revidert versjon av SSA, samt dokumentet som viser hva vi har oppnådd av endringer i første runde før vårt høringssvar er behandlet. Advokatfirmaet Føyen &CO har bistått IKT-Norge i denne prosessen.

SSA-oversikt.pdf

SSA-K_Endringstabell – kommentarer høring08.pdf

Notat – SSA-revisjon 2008 v001høring.pdf

Vi avventer DIFIs behandling med spenning, og håper også at krisepakken fra regjeringen kan inneholde signaler til DIFI og statlige aktører om at urimeligheter når det gjelder å holde tilbake betaling etter at leveransen er satt i produksjon kan bli endret.

For mere informasjon, kontakt Per Morten Hoff