I september/oktober i år vil det bli arrangert et nytt stort LAN på verftet i Førde. Initiativtakerne er Enivest, Høgskulen på Vestlandet og Sunnfjord Utvikling AS.

– Vår klare ambisjon er å på sikt lage Vestlandets største LAN, sier Christiane Ulriksen, markedsansvarlig og forretningsutvikler i Enivest og styremedlem i IT-Forum Sogn og Fjordane.

Initiativet er også en del av prosjekt RekrutterING Sogn og Fjordane, der målet er å sikre flere  søkere til studietilbudene til Høgskulen på Vestlandet, og med det først og fremst tilbudene i Førde og Florø.

– Høgskulen på Vestlandet starter i høst et nytt studium i informasjonsteknologi i Førde. Studentene på dette studiet er tiltenkt en rolle i forbindelse med dette arrangementet, sier Øyvind Østrem, prosjektleder for RekrutterING ved Høgskulen på Vestlandet.

Sterkt IT-miljø

Initiativtakerne håper at de med dette kan bidra til å skape en god arena for fremtidig rekruttering til Høgskulen.

– Vi trenger flere søkere til våre studietilbud, og et LAN vil være med på å gjøre Sunnfjord interessant for IT-interessert ungdom og unge voksne, sier Østrem.

IT-forum og Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane har bevilget penger til arrangementet. Sunnfjord Utvikling AS er arrangør.

– Sunnfjord har et sterkt IT-miljø med flere spennande og interessante selskap, og et LAN kan være med på å stimulere IT-interesserte ungdommer i hele fylket, og kan gjøre oss mer interessante for folk utenfor fylket. Dette er også viktig for Høgskulen på Vestlandet, og de studentene som kommer til Sunnfjord, sier Rolf Sanne-Gundersen, daglig leder i Sunnfjord Utvikling AS.

Hvorfor verftet i Førde?

Verftet er en spennande lokalitet i utvikling, og har et spennande miljø knyttet til Reodorklubben og Hellenes. I tillegg har de et samarbeid med Fagskulen og Høgskulen.

Enivest vil sikre linjekapasitet på 10 Gbit/s og stå for vakthold under arrangementet. I tillegg vil selskapet bidra under planleggingen.

– Det er alltid kjekt for oss å støtte opp under utdanningstilbudene i Sogn og Fjordane, og et LAN vil være viktig for ungdom og studenter i fylket, sier Nandor Helgheim, adm. direktør i Enivest.

enivest hvl
Fra venstre: Anne Mette Hjelle (styreleder IT-Forum Sogn og Fjordane/kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet), Christiane Ulriksen (styremedlem IT Forum Sogn og Fjordane/markedsansvarlig i Enivest AS), Rolf Sanne Gundersen (dagleg leder i Sunnfjord Utvikling AS), Øyvind Hellesnes (Sunnfjord Skaparhus), Johanne Viken Sandnes (leder kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Sogn og Fjordane), Øyvind Østrem (prosjektleder RekruterING HVL).

Kontaktpersoner:

Øyvind Østrem, prosjektleiar, Høgskulen på Vestandet, tlf 46936023

Christiane Ulriksen, marknadsansvarleg og forretningsutviklar i Enivest og styremedlem i IT-Forum Sogn og Fjordane. Tlf 90988461

Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling AS, tlf 97055208