Les våre første reaksjoner til Statsbudsjettet 2017 her!

– Vi glipper muligheten for å bli digitalt verdensledende. Regjeringen kunne hjulpet til med større satsinger på de ordningene som fungerer, fjernet noen hindringer og styrt kommunene mye mer, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

– Det er synd at de ikke trapper opp prøveordningen med koding i grunnskolen til en obligatorisk ordning med programmering på alle skoler fra 1. klasse, legger hun til.

Hun påpeker også at Regjeringen har påpekt at medfinansieringsordningen har utløst samfunnsøkonomiske lønnsomme prosjekter i milliardklassen.

– Da er det skuffende at medfinansieringsordningen øker med bare 7,5 millioner. Ordningen kan lett fordobles til drøye 200 millioner, sier hun.

– Vi finner ikke vilje til å følge opp IT-næringens kompetansebehov med studieplasser og planer for å øke arbeidstakernes digitale kunnskaper, sier Austlid.

Hun mener at det er provoserende å kutte 33 millioner av støtten til utbygging av bredbånd i strøk som det ikke er bedriftsøkonomisk forsvarlig å bygge ut.

– Vi savner styring med kommunene som har ansvaret for de viktigste tjeneste i innbyggernes liv. Regjeringen legger ikke opp til noe som kan sørge for at innbyggerne får de digitale tjenestene de fortjener i de mange kommunene som henger etter, sier Austlid.

Heidi Austlid avslutter med at IKT-Norge er meget godt fornøyd med at el-avgiften settes ned for for datasenter fra 5 MW til uttak på 0,5 MW Dette gjør at også de norske datasenterne blir omfattet av avgiftslettelsen som kom i år. Dette sikrer at Norge er i front når det gjelder strømpriser til datasenterne.