Agenda:

17.00 Oppstart, mingling og bevertning

17.20 Velkommen til oss ved markeds­‐ og kommunikasjonsdirektør Gunilla Resare i Capgemini

– Hva betyr kjønnsbalanse for Capgemini? Ved administrerende direktør i Capgemini Ola Furu

– Hvorfor bare må IKT-næringen ha Od@TALENT? ved generalsekretær i
IKT-Norge Per Morten Hoff

– Hva er våre erfaringer med Od@TALENT? ved prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler i IKT-Norge

17.55 Hvorfor Od@TALENT? Hvordan og hva er Od@TALENT? ved Anne Grethe Solberg
Anne Grethe Solberg er fagansvarlig for Od@TALENT. Hun har lang og bred erfaring som headhunter og management consultant. Hun har gjennomført en rekke lederprogram med målet å øke kjønnsbalansen og er utdannet organisasjonssosiolog spesialisert på kjønn i organisasjoner

18.30 Hvilke karrierekoder fører frem? ved Hege Skryseth, Microsoft Norges administrerende direktør
Hege har gjort en formidabel karriere i IKT-bransjen. Hun vil dele sine erfaringer om hva som skal til for å nå strategiske posisjoner i
bransjen

18.45 Spørsmål og svar til Gunilla, Ola, Per Morten, Benedicte, Anne Grethe og Hege ledet av Tom O. Kleppestø, prosjektleder for Od@TALENT
Tom O. Kleppestø er utdannet siviløkonom fra NHH og driver til daglig Kompetansepartner.
Han er også prosjektleder for Maritim Trainee-­programmet og daglig leder i Bulkforum.
Anne Grethe og Tom har kjørt lederprogram sammen siden 2005.

19.00 Musikalsk innslag ved Maria Baaring, fiolinist
Maria er oppvokst i et musikerhjem utenfor Malmö, Sverige, og begynte å spille fiolin som 9-åring, etter mange år ved pianoet. Hun kom til Oslo i 2001 for å studere på Norges Musikkhøgskole, der hun tok mastergrad i 2007. Gjennom årene har Maria spilt i mange forskjellige orkestre og ensembler, og opptrådt som solist ved flere anledninger. Maria arbeidet for tiden med å skape en ny konsertform for klassisk musikk, der musikken presenteres i en ramme av poesi, dans og lyssetting.

Vi takker kveldens vertskap Cap Gemini.

Påmelding til tom@kleppesto.no innen 5. januar

Hjertelig velkommen!