– Ståle Økland gir en god beskrivelse av alt en kan bekymre seg over her i verden, men hans forsøk på å gi IT skylda for svak økonomisk utvikling bommer fullstendig, sier Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom i en kommentar til boka “Datakrasj – hvorfor den den digitale økonomien ikke virker” som ble utgitt av Frekk Forlag i dag.

Økland mener det er en sammenheng mellom svakere økonomiske resultater i Vesten etter 1970, særlig fra 2005 og utbredelsen av IT.

– For å komme fram til dette siterer Økland de mest ekstreme pessimistene blant økonomene, han dikter opp årsakssammenhenger og jukser med utvalget av tall, sier Schjerva. Det er strukturelle problemer i makroøkonomiene i vesten som gir dårligere økonomiske resultater. Uten IKT ville situasjonen vært verre. Økland resonnerer som mannen som ville slutte å trene fordi han ble så andpusten av det.

Økland resonnerer som mannen som ville slutte å trene fordi han ble så andpusten av det.

Et annet viktig forhold er måleproblemer.

– IKT slår ofte ut i kvalitetsforbedringer istedenfor økt volum eller pris, slike forbedringer har positiv effekt i økonomien, men fanges ikke opp i de vanlige statistikkene som brukes. Eksempelvis tilbyr norske telekomselskaper stadig bedre kapasitet og dekning, men prisene har falt over flere år. Statistikken vil undervurdere telekomselskapenes verdiskapningsbidrag, mens den øvrige økonomien som benytter bredbånd vil få overvurdert sitt bidrag til verdiskapning, mener Roger Schjerva.

Å erklære at nå trengs det ikke videre teknologisk utvikling er neppe mulig og uansett ikke ønskelig.

Schjerva er ikke negativ til debatten i seg selv.

– Økland har rett i at den nye digitale økonomien vil skape omstillings- og fordelingsutfordringer. Men det er ikke noe nytt. All teknologisk utvikling til nå har krevd endringer i hvordan og hvor vi jobber, hva slags og hvor mye utdanning som trengs og mekanismer for å fordele gevinstene av den nye teknologien. Vi har løst dette før og vi kan løse det igjen. Å erklære at nå trengs det ikke videre teknologisk utvikling er neppe mulig og uansett ikke ønskelig. Vi trenger den digitale økonomien for å kunne løse omsorgsutfordringen når befolkningen eldres, til å bekjempe farlige sykdommer og til å omstille transport- og energibruk til klimakravene. I tillegg vil IKT ikke bli mindre viktig for hele økonomien framover for å redusere kostnader og utvikle nye eller forbedre eksisterende produkter, avslutter Schjerva.

Vi trenger den digitale økonomien for å kunne løse omsorgsutfordringen når befolkningen eldres, til å bekjempe farlige sykdommer og til å omstille transport- og energibruk til klimakravene.

Se forøvrig også Roger Schjervas blogginnlegg fra tidligere om digitalisering her.