– IKT-Norge er også en viktig bidragsyter når det kommer til å drive IT-bransjen fremover, sier konsernsjef i Lin Education, Solveig Ellila Kristiansen.

lin sett 7878
Pedagogisk prosessleder Erlend Kobro og Solveig Ellila Kristiansen, konsernsjef i Lin Education.

Lin Education er opptatt av at digital skoleutvikling handler om både verktøy, innhold og pedagogikk.

– Vi jobber med digital skoleutvikling, og tilbyr både pedagogisk utviklingsarbeid og vårt eget digitale læremiddel for å komplimentere verktøyene. Vi tror ikke det skjer noen utvikling ved å kun flytte tekstinnhold fra tradisjonelle skolebøker over til digitale flater. Digitalisering innebærer en ny pedagogisk tilnærming til innholdet i læreplanene. Vi mener at utviklingen i skolen skal speile samfunnets utvikling forøvrig, og at nye digitale metoder og verktøy må implementeres og brukes riktig for å i det hele tatt gi forbedret læringsutbytte for elevene, forteller Kristiansen.

Skolen skal speile samfunnet

Lin har jobbet med implementering av teknologi og digital skoleutvikling i Sverige i ti år, og i dag bruker over 200 000 barn og unge deres produkter og løsninger.

– I oktober 2017 lanserte vi Lin Education Norge fordi vi ønsker å se på hvilke muligheter vi kan skape sammen med norske skoler. Skolen skal som sagt speile samfunnet, som i dag utvikler seg i rasende fart. Selv om mange skoler ønsker å bli mer digitale, er det ikke lett å vite hvor man skal begynne og hvordan man kan lykkes. Vi vil derfor samarbeide med skoleledere underveis i prosessen, og hjelpe til med verktøy og innhold som støtter lærernes arbeid med målene i læreplanene og kommer elevenes kunnskap, trivsel og læringsevne til gode, sier hun.

Ønsker å knytte seg til sterkt fagmiljø

Kristiansen forteller videre om hvorfor de nå har valgt å inngå medlemskap hos IKT-Norge.

– Vi ser IKT-Norge som en selvskreven partner fordi vi ønsker å knytte oss til et sterkt fagmiljø og være til stede på de rette arenaene. IKT-Norge er også en viktig bidragsyter når det kommer til å drive IT-bransjen fremover, sier hun.

Hun mener medlemskap i IKT-Norge vil gi dem en utvidet kontaktflate og mulighet til å holde seg oppdatert på det som rører seg innenfor teknologisk utvikling.

– Vårt syn på skoleutvikling er at det ikke bare handler om å være à jour med det som skjer, men at utdanningsinstitusjoner aktivt bør være med på å peke vei. Vi forventer derfor at medlemskapet både skal hjelpe oss med innsikt, men også at vi selv skal kunne bidra til på veien mot fremtidens teknologi, sier Kristiansen.

Bredt nettverk

Lin Education har et bredt nettverk av pedagoger og utdanningsforskere, og arrangerer jevnlig samlinger.

– Temaene spenner seg fra konkrete problemstillinger rundt klasseledelse, programmering, undervisningsopplegg og enkelte læreplanmål, til større spørsmål rundt endringsledelse og innovasjonskultur. Alle som interesserer seg for eller jobber i skole og barnehage er velkomne til å delta. Fremtidige arrangement vil bli lagt ut på Facebook-siden vår og på vår hjemmeside. 7. mars arrangerer vi vår første samling i Norge, Lin Talks i Oslo. Se agenda og meld deg på her.

lin logo green 400x400 1